keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Vertailuluku järvilohen painolle suhteessa pituuteen

Olen viimeiset vuodet seurannut erityisesti kotimaasta saatavien järvilohien painoa suhteessa kalan pituuteen. Tässä on erittäin suuria järvikohtaisia eroja, jotka herättävät mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että mistä nämä erot oikein johtuvat? Yksi asia on selkeästi luonnollisesti järven ravintotilanne sekä erityisesti muikun koko kyseisessä järvessä. Jos vesistössä on tarjolla paljon pienempää hottamuikkua, niin järvilohet pääsevät nopeammin kasvun alkuun ja kasvu jatkuu vilkkaana seuraavat 2-3 järvivuotta. Osassa vesistöjä vallitseva muikkukanta on hyvin suurikokoista, kuten esimerkiksi kotijärvessäni Näsijärvessä. Muikut ovat hyvin isokokoisia ja tuollaiset 15-18cm mittaiset muikut eivät ole mitenkään harvinaisia. Kun tällaiseen vesistöön istutetaan 2- vuotias järvilohi, niin istukkaalla on hyvin vaikea päästä kasvun alkuun. Kasvu jää heikoksi ensimmäisen järvivuoden aikana, mutta tämän jälkeen tilanne helpottuu kun kala kasvaa isommaksi. Erona kuitenkin se, että kala painaa yleensä 1-2kg vähemmän kuin nopeakasvuinen sisaruksensa toisessa vesistössä. Erot ovat luonnollisesti vielä suurempia, jos kotimaan sisävesikaloja verrataan Ruotsin tai Venäjän järvilohiin.

Olen käyttänyt indeksilukuna summaa, joka saadaan kalan paino (g) jaettuna kalan pituudella (cm). Tästä saadaan suhdeluku x(g) suhteessa 1cm. Esimerkiksi 6000g painava ja 80cm pitkä järvilohi saa suhdeluvuksi 6000/ 80 = 75. Olen käyttänyt tässä omaa aineistoa saamieni kalojen osalta sekä olen poiminut saalistietoja erilaisista netissä olevista saalispäiväkirjoista. Olen pyrkinyt ottamaan tietynkokoisia kaloja kustakin vesistöstä. Kyse ei kuitenkaan ole mitenkään tieteellisesti merkittävästi yhteenvedosta, mutta joitain asioita sieltä voi poimia. Tämä on kuitenkin tehty omaksi iloksi. Kaikkien vesistöjen osalta en suinkaan ole vertailua tehnyt.

Päijänteestä saatuja järvilohia ja niiden vertailuluku. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että päijänteen muikkutilanne on erinomainen ja kalat kasvavat erittäin hyvin.

Järvilohi 6250 ja pituus 80cm .Pyyntiaika 2015. Vertailuluku 78.1.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 6230 ja pituus 79cm. Pyyntiaika syksy 2015. Vertailuluku 78,8
Päijänteen Lapio

Järvilohi 7670 ja pituus 85cm. Pyyntiaika syksy 2015. Vertailuluku 90,2.

Järvilohi 5700g ja pituus 77cm. Pyyntiaika elokuu 2015. Vertailuluku 74.

Järvilohi 6600g ja 76cm. Pyyntiaika marraskuu 2014. Vertailuluku 86.

Yhteenveto päijänne: Järvilohi kasvaa päijänteessä hyvin heti alusta alkaen. Järvilohi kasvaa parissa järvivuodessa selkeästi isommaksi, kuin monessa muussa järvessä. Vertailuluvut vaihtelivat  välillä 74-90.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Näsijärvestä saatuja järvilohia ja niiden vertailuluku. Pirkanmaan "silmäterä" Näsijärvi on tunnettu isoista muikuistaan ja poikkeavasta ravintotilanteesta. Järven muikkukanta on jotain tyydyttävän ja hyvän väliltä. Järvilohien vatsoista löytyy välillä ahvenia, joka viittaa osaltaan ravintotilanteeseen. Alla muutamia vertailukaloja.

Tyypillinen Näsijärven järvilohi 4000g ja pituutta 71cm. Pyyntiaika syksy 2015. Vertailuluku 56.
http://www.nasijarvi.fi/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=cfdb-file&s=1445079749.7278&form=Saalisp%C3%A4iv%C3%A4kirja+2015&field=kuva
http://www.nasijarvi.fi/saalispaivakirja/

Poikkeava Näsijärven järvilohi, joka on hyvin lihavassa kunnossa.
5020g ja pituus 70cm. Pyyntiaika syksy 2015. Vertailuluku 71.
http://www.nasijarvi.fi/saalispaivakirja/
http://www.nasijarvi.fi/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=cfdb-file&s=1445709236.2593&form=Saalisp%C3%A4iv%C3%A4kirja+2015&field=kuva

Järvilohi 3400g ja pituus 71cm. Pyyntiaika alkusyksy 2015. Vertailuku 47.
http://www.nasijarvi.fi/saalispaivakirja/
http://www.nasijarvi.fi/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=cfdb-file&s=1433855590.6273&form=Saalisp%C3%A4iv%C3%A4kirja+2015&field=kuva

Järvilohi 4060g ja pituus 69cm. Pyyntiaika loppusyksy 2014. Vertailuluku 58.
http://www.nasijarvi.fi/saalispaivakirja/
http://www.nasijarvi.fi/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=cfdb-file&s=1418573603.3689&form=Saalisp%C3%A4iv%C3%A4kirja+2014&field=kuva

Järvilohi 3550g ja pituus 72cm. Pyyntiaika syksy 2012. Vertailuluku 49.
http://www.nasijarvi.fi/saalispaivakirja/
http://www.nasijarvi.fi/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=cfdb-file&s=1352631734.2900&form=Saalisp%C3%A4iv%C3%A4kirja&field=ex_field14

Järvilohi 3850 ja pituus 69cm. Pyyntiaika syksy 2007. Vertailuluku 55.
Syksyn 2008 järvilohi

Järvilohi 3600g ja pituus 74cm. Pyyntiaika syksy 2005. Vertailuluku 48.

Järvilohi 4400g ja 70cm. Pyyntiaika syksy 2011. Vertailuluku 62.
Järväri 2011

Järvilohi 5350g ja pituus 74cm. Pyyntiaika loppusyksy 2000. Vertailuluku 72.
http://www.nasinuistajat.fi/

Yhteenveto Näsijärvi: Näsijärvestä saadaan mukavasti 3-4 kg painoisia järvilohia, mutta harvemmin yli 5kg painoisia yksilöitä. Viimeisimmät isot yksilöt yli 7kg on saatu 2000- luvun alussa. Näiden osalta ei ollut saatavilla kalojen pituus (cm) tietoja, joten näitä en voinut ottaa vertailuun. Järvilohen kasvu on hidasta Näsijärvessä verrattuna esimerkiksi Päijänteeseen. Vertailuluvut vaihtelivat 47-72 välillä. Yleensä vertailuku on hieman yli 50.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Saimaalta saatuja kaloja. Saimaalla muikkukanta vaihtelee alueittain ja jos ei muuten niin troolaus vaikuttaa tähän tilanteeseen. Olen poiminut tähän esimerkkejä.

Järvilohi 8700g ja pituus 86cm. Pyyntiaika heinäkuu 2010. Vertailuluku 101.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 10850g ja pituus 98cm. Pyyntiaika elokuu 2008. Vertailuluku 110.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 8650 ja pituus 86cm. Pyyntiaika syksy 2000. Vertailuluku 100.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 7150g ja pituus 82cm. Pyyntiaika kesäkuu 2008. Vertailuluku 87.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 4500 ja pituus 74cm. Pyyntiaika syksy 2011. Vertailuluku 60. 
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 6820 ja 83 cm. Pyyntiaika syksy 2009. Vertailuluku 82.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 5550 ja pituus 76cm. Pyyntiaika syksy 2008. Vertailuluku 73.
http://www.vetouistelu.net/


Yhteenveto Saimaa: Saimaalla järvilohi kasvaa hyvässä vauhdissa ja erityisesti suuret yksilöt ovat hyvin tukevassa kunnossa 2-3 järvivuoden jälkeen. Yhteenvedossa keskitettiin saalispäiväkirjaan ilmoitettuihin suuriin yksilöihin. Järvilohen kasvu Saimaalla on Suomen parhaimmistoa. Erityisesti isommat yksilöt kasvavat hyviin mittoihin. Vertailuluvat vaihtelivat 60-110 välillä.
------------------------------------------------------------------------------------------

Puulavesi. Vaikessa maineessa oleva vesistö, jossa järvilohi kasvaa nopeasti ja yleensä isommat yksilöt ovat tuhdissa kunnossa. Vai ovatko tilastojen valossa?

Järvilohi 4850 ja pituus 72. Pyyntiaika loppusyksy 2009. Vertailuluku 67.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 6480 ja pituus 83cm. Pyyntiaika syksy 2009. Vertailuluku 78.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 9740 ja pituus 90cm. Pyyntiaika loppusyksy 2011. Vertailuku 108.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 7905 ja pituus 84,5cm. Pyyntiaika syksy 2006. Vertailuluku 93.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 3850g ja pituus 67cm. Pyyntiaika syksy 2014. Vertailuluku 57.
http://www.vetouistelu.net/

Järvilohi 5080 ja pituus 74cm. Pyyntiaika syksy 2002. Vertailuluku 68. 

Yhteenveto Puulavesi: järvilohet kasvavat puulavedessä hyvin ja isot yksilöt (yli 6kg) ovat äärimmäisen tukevassa kunnossa. Puulavedellä on myös mahdollisuus saada siimansa päähän yli 5kg painoinen järvilohi, mikä ei ole todennäköistä kaikissa järvilohipitoisissa vesistöissä. Vertailuluvut vaihtelivat 57- 108 välillä.
---------------------------------------------------------------------------------------

Otetaan pari ulkopuolista esimerkkiä, yksi järvilohi on Venäjältä Ääniseltä. Lopuksi verrataan nopeakasvuiseen meriloheen.

Äänisen järvilohi 9.1kg ja pituus 86cm. Pyyntiaika syksy 2004. Vertailuluku 105.
Äänisen järvilohi

Itämeren merilohi 20550 ja pituus 117,5cm. Pyyntiaika toukokuu 2009. Vertailuluku 174,8.
Merilohi on yksi nopeimmin kasvavista kalalajeista


Kireitä siimoja ja lihavia järvilohia tulevaisuuteen!

maanantai 26. lokakuuta 2015

Anchovy Bullet Roll tositoimissa

Anchovy Bullet Roll on noussut todenteolla lohikalojen suosioon kauden 2015 aikana, sekä luonnollisesti myös vetouistelijoiden. Palaute Bullet Rollista on ollut sen suuntaista, minkä omassa käytössä olen myös käytännössä huomannut. Helppokäyttöisyys, laaja vetonopeusalue, uinnin säilyminen myös kovassa kelissä, sekä ennen kaikkea saalisvarmuus.

Bullet Roll on saalistanut taimenia, järvilohia sekä myös selkävesien haukia. Muutamat saaliskuvat ovat olleet todella hienoja, jotka kuvaavat enemmän kuin tuhat sanaa...

Selkävesien krotiili on iskenyt Bullet Rolliin

Black & Purple (Savolaisittain Mustikka) on taimenten mieleen

 Helpolla taimen ei antaudu Bullet Rolliin

 Päijänteen taimen on napannut Nyywe Specialiin

lauantai 24. lokakuuta 2015

Erilainen lokakuu

Kalastustahti on jatkunut tottuun malliin, että kerran viikossa on pyritty kalaan töiden jälkeen. Tämä ei ole pitkä pyrähdys, mutta tyhjää parempi. Tottakai on eri asia vetää pimeästä pimeään, mutta tämä aika koittaa vielä marraskuussa.

Pintaveden lämpötila on tällä hetkellä hyvin tasaisesti Näsijärvellä noin 10- astetta. Edelliset kerrat järvellä ovat olleet kirkkaita tyyniä päiviä, nyt oli vuorossa mukavan tuulinen sekä utuinen päivä. Olin melko varma, että tapahtumia tulee hyvin mutta taas kerran oli hyvin erilainen lokakuinen raksikalastuspäivä Nässyllä.

Heti alkuun saimme pari perinteistä nässyn taimenta +50cm. Nämä taimenet eivät olleet tummanruskeita, vaan yllättävänkin kirkkaita. Syksyisin taimenia on selvästi kahdenlaisia, tummia kuitenkin enemmän. Kalastimme selkävesiä, mutta kävimme myös rantapenkoilla 15-20m kokeilemassa joko sieltä jotain saa. Täkyparvia alkaa selvästi muodostua jo 20m penkoille ja pian niistä alkaa paukkumaan, kunhan vedenlämpö putoaa tuohon 7- asteen tienoilla. Olisi pitänyt muistaa se, että hauki on kaikkein aktiivisimmillaan Nässyllä veden ollessa juuri noin 10- astetta. Ja niin oli tälläkin kertaa. Ei kovin paljon tarvinnut kartaa tuollaisen 15m veden päälle, niin johan nappasi hauki raksiin. Viisi kertaa teimme tämän "erheen" ja vihernieriä oli jokaisella kerralla siiman päässä. Villen tuttu oli toivonut haukea raaka-aineeksi, joten saamansa piti;)

Liikaa on liikaa, joten loppupäivän kalastuksen keskitimme syvänteen päälle. Saimme 50m penkan päältä äkäisen lähdön veneen sisimmästä pikkuplaanarista, jossa oli painoa 100g. Tämä viittasi selkeästi punalihaiseen, mutta ei pysynyt kiinni. Hetken päästä uloin plaanari jäi hennosti taakse. Ihmettelimme, että mitä siellä oikein on kun vastus oli lähes olematon mutta jotain siellä kuitenkin oli. Kuhahan se siellä taas oli. Pintakalvosta lokakuun lopussa 10g painon takaa vajaa parinkilon kuha. Nyt on maailmankirjat sekaisin. Ennen oli jo ihme, jos sai kuhia syyskuun lopussa. Kuhakannan täytyy olla todella vahva tällä hetkellä. Tämä on tietysti posiitiivinen asia.

 Loppuuko kuhantulo koskaan?

Nyt selkeästi lohikalat alkavat vähitellen aktivoitua ja marraskuun alku on perinteisesti hyvää aikaa. Seuraavan parin viikon aikana saadaan varmasti hyvin kalaa. Tuleva Nässyn lohikunkku kertoo myös hyvin, että missä järven tilanne menee tällä hetkellä. Järvestä on noussut muutama komea kala viime aikoina ja saalispäiväkirjasta tietoa tarkemmin...
Syksyn parhaat kalastushetket ovat pian käsillä.


Kireitä!


sunnuntai 18. lokakuuta 2015

Pitkät vaparit pelastavat monesti päivän

Mikä on pitkä vapari ja kuinka moni käyttää oikeasti pitkiä vapareita? Alkuun on varmaan hyvä määritellä, että mikä on pitkä vapari omasta mielestäni. Aloimme saamaan parempia lohikaloja sisävesiltä noin kymmenen vuotta sitten, kun käytimme uloimmassa pikkuplaanarissa hyvin pitkää vaparia. Laskemme monesti uloimpaan plaanariin ensin 60m siimaa raksille ja tämän jälkeen 60m siimaa pikkupainolle. Näin ollen vapautuspituutena voi kaikkiaan olla 120m siimaa. Lähes aina käytämme 100-120m vapautuspituuksia. Tätä käytämme nimen omaan uloimmissa plaanareissa, jotka lasketaan ulommas kuin muut pikkuplaanarit. Yleensä juuri kauden isoimmat kalat saadaan uloimman plaanarin takaa. Tämä systeemi on toiminut nyt kymmenisen vuotta, mutta ei tälläkään sentään joka kerta kunnon kaloja saada.

Joku saattaisi kysyä, että tuleeko meille siimasotkuja näin pitkillä vapareilla? Ei tule, en muista edes koska olisi tullut. Pikkukelkoilla voi näin uistella, isoilla kelkoilla tämä ei onnistu koska ulointa ei saa takaisin, kun se narulta lähtee. Pikkuplaanari taas voidaan aina laskea takaisin samaan paikkaan, samalla vapautuspituudella.

Alkusyksystä Heinosen Tommi kyseli minulta hieman vinkkiä Näsijärven lohikalapyyntiin. Tommi on saanut nässystä mahtavia kaloja, mutta ei vielä mittakalaa kun puhutaan taimenesta tai järvilohesta. Suosittelin Tommia kokeilemaan reilua vaparia Näsijärvellä, josko tämä auttaisi. Lauantaina puhelimeen pärähti kuva, jossa mainittiin "että sun vinkki toimi". Kuvassa oli komea Näsijärven järvilohi, jolla oli pituutta 65cm.
Pitkä vapari antaa monesti päivän isoimmat kalat

Tommi oli vielä aloittanut maltillisesti, mutta oli kuitenkin laittanut noin 80m pitkät vaparit. Saas nähdä, että mitä syksy vielä tuo tullessaan?
Lauantai oli muutenkin kalaisa päivä Nässyllä, saalispäiväkirjasta löytyy tarkemmat merkinnät.


Kireitä!

tiistai 13. lokakuuta 2015

Haukipitoista raksiuistelua

Töiden jälkeen silmät kiiluen välikoljolle, joka erottaa Näsijärven Näsinselän sekä Koljonselän. Olimme sopineet Mikon kanssa treffit vesille ja tarkoituksena jatkaa raksiuistelua mahdollisten isomusten perässä. Vedenlämpö oli laskenut lähelle 10- astetta, joten vähitellen aletaan lähentyä niitä ajankohtia, jolloin isompi taimen sekä järvilohi nousee pintakalvoon.

Tuuli oli juuri sopiva ja pinta oli sopivasti rikki. Strategiana kokeilla järvilohta syvän päältä, mutta käydä kokeilemassa taimenmatalikot, että olisiko täkyä ja taimenta jo rannassa.

Päivä alkoi hauskasti, kun toista vapaa laskettiin veteen niin ensimmäistä vietiin jo. Rhino Salmon Tracker lähti aika hujakkaa taaksepäin sekä heti veden alle. Mikko vapaan kiinni ja "tuntui kuulemma tukevalta". Tässä vaiheessa ajattelin, että voiko tämä näin hyvin alkaa. Väsytys oli suhteellisen pitkä ja kala vain juroi syvällä. Ihmettelimme kylläkin, että eikö kala ota mitään spurtteja ja mikä siellä oikein on kiinni. Anchovy Bullet Roll Ocean Blue ei ollut ehtinyt kauan vedessä uida ja jokin sen sieltä pintakalvosta hoksaisi 10g painon takaa. Kun peto ilmestyi syvyyksistä peräaaltoon, niin iso haukihan se siellä pärski. Ja nässyn haueksi se  vaikutti isolta, näitä ei tartu joka päivä siiman päähän.
Vihernieriä nostettiin veneeseen ja olipahan tyrnä poika kerrassaan. Painoa "muikkuimurilla" oli 7,25kg ja maha oli vähintään pullollaan. Mikon isä oli toivonut haukea ja liekö tämä ollut "enne" poikkeavasta raksikalasta. Väsytys oli kerrassaan hieno, laji vain väärä.

Hauki 7,25kg

 Melkoinen possu - muikku oli maistunut

Kalalajien suhteen oli erikoinen reissu, koska seuraavat kalat eivät myöskään olleet toivottua lajia. Rakseja purivat nimittäin hauki ja kuha. Kyllä Näsijärvessä täytyy olla kuhaa, kun sitä vielä lokakuussakin tulee reissu toisensa jälkeen pintavedolla. Ja mikäs meillä oli kuhanpyyntiä vastaan.
Teimme kaarroksen taimenmatalikoille katsomaan, että ovatko täkyparvet vielä matalassa tai taimenet. Rantapenkat olivat vielä täysin tyhjät ja kaiussa ei ollut lainkaan täkyparvia. Muikkuparvet ovat edelleen syvänteissä, joten kalastus kannattaa painottaa vielä syvänteisiin lähiaikoina. 

Tuuli painoi mukavasti Hornua vasten, joten vedimme viimeisen tunnin Hornun reunaa pitkin. Tämä tuotti pari purtua salakkaa ja nämä jäljet viittasivat jalokaloihin. Vedimme aivan pimeään, mutta tällä kertaa hämärän hetki ei ollut erityisen hyvä. Mieli kuitenkin lepäsi järvellä ja akut saatiin ladattua loppuviikkoa varten.

Kiitos Mikolle mukavasta reissusta ja oli hienoa päästä "fiilistelemään" Dragon kyytiin. On se vain hyvä uisteluvene.

Kireitä!

torstai 8. lokakuuta 2015

Raksihuppujen kärkinimi Anchovy Bullet Roll

Ihastuminen on tapahtunut pikku hiljaa. Ensikosketus Bullet Rollin tapahtui vajaa viisi vuotta sitten, kun käsiini ilmestyi kyseinen huppu. Anchovy perheen tuorein tulokas ja perheen isomus. Huppu myös isolle syötille sekä laajalle vetonopeusalueelle. Värivaihtoehtoja oli alkuun oikein kaksi kappaletta, joten oli vaikea valita...heh!

Vähitellen aloin antaa Bullet Rollille peliaikaa ja hyvin pian havaitsin sen aivan erilaiseksi raksihupuksi. Bullet Roll on hyvin helppo virittää sekä huomasimme sen kestävän vetoa hyvin. Huppu toimii hitaassa vauhdissa, mutta kestää vetää suoralla syötillä aina 4km/h+ vauhteihin saakka. Suurin meriitti hupulla oli siinä, että sen uinti kestää aallokon ja säilyy ennallaan. Tämä on erityisen tärkeä ominaisuus sekä kovassa kelissa, että takilassa virtausten keskellä syvyyksissä. Tämän perinteisen AS:n vetäjä tietää, että huput ovat hieman herkkiä pelaamaan. Bullet Roll antoi lisää variaatiota meidän toimintaan.

Aloimme saamaan hupulla kalaa sisävesiltä sekä mereltä. Porkkalassa huppu nousi suorastaan legendaariseen maineeseen, koska merilohi ei tuntunut paljon muuhun ottavan. Kiitos tästä Ahti Haatajalla, joka testasi huppuja ahkerasti ja tulos oli kerrassaan hurjaa.

2-3 vuotta sitten myös tekijämiehet alkoivat löytää kyseisen raksihupun ja jätetään tässä nyt nimet mainitsematta. Niin sisävesien järvilohen uistelijat kuin merialueen merilohenuistelijat hankkivat pakkiinsa Bullet Rolleja. Palaute on ollut erittäin positiivista.

Ongelmaksi huomasimme heti alkuun kapean värimaailman, jonka jälkeen loimme oman värimalliston hupun ympärille. Luottomaalarimme teki mitä pyydettiin. Ohessa malliston esittelyä:
http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
Black and purple clear

http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
 Legendaarinen Coho Blue Clear

http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
 Gold Swedish Flag

http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
 Ocean Blue

http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
 Selinas Cocktail

Yksi ensimmäisistä erikoisväreistä on ollut Nyywe Special, joka on nimetty kalakaverini Villen mukaan, jonka lähes aina kalastamme yhdessä. Kyseinen väri on ollut yksi parhaista heti alusta alkaen ja sen meriittilista huipentui syyskuussa Päijänteellä Järvilohikalojen avoimen SM- uistelun voittoon. Samalla kyseinen raksihuppu pyydysti uuden Suomen sisävesien ennätysjärvärimme 7.67 kg. Väri taustalla on mitäs muutakaan kuin Suomen järvet ja kotimaisuus.

http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56

Nyywe Special

Olen pitkään testaillut eri vihreän sävyjä, koska nämä ovat toimineet Etelä- Suomen järvissä hyvin. Uudessa erikoisvärissä Smaragdi on yhdistetty muutaman värisävyn parhaat puolet ja maalari sai tehtyä juuri ne yksityiskohdat, jota toivoimme.
http://www.tr-products.fi/index.php?tr=2&ala=10&tuote=56
Smaragdi - yhdistelmä vihreää kultaa


Suosittelemme vahvasti kokeilemaan kyseistä huppua - se toimii! Tervetuloa ostoksille verkkokauppaan.

keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Lokakuun saalisuutisia Näsijärveltä 2015


Veden jäähdyttyä alle 13- asteen, niin aloitamme syyskauden. Näin on ollut 2000- luvun alusta saakka. Vaikka monesti tulee itsekin ajalteltua, että nyt pitää tehdä nämä "pakolliset" ensimmäiset syksyn reissut alta, jotta päästään varsinaiseen loppusyksyn ottiaikaan. Mutta kuinka kalaisaa lokakuun alku oikeasti onkaan? Nyt on tietysti väärä hetki sanoa, koska saimme syyskuun puolella kotimaan ennätysjärvärimme päijänteeltä. Jos unohdetaan tämä, niin kävin läpi saalispäiväkirjoja reilun 15 v ajalta. Muutamana kautena on käynyt niin, että lokakuussa on tehty vain muutama (1-3) reissua ja joskus aloitus on mennyt marraskuun puolelle. Mutta niiden vetouistelukausien osalta, jolloin olemme aloittaneet lokakuun alussa, niin saaliit yllättivät. Sieltä löytyi useita 60-64cm taimenia, joita on saatu pienten painojen takaa. Taimenet on yleensä saatu kovemmalla tuulella, jolloin kala on noussut pintaan. Varsinainen yllätys oli se, että takilakaloistamme valtaosa on saatu lokakuussa. Etenkin jos puhutaan isommista järvilohista. Isoimmat näsijärven takilajärvärimme 4-4.5kg, on saatu juuri ennen syyslomaa. Järvilohet on saatu lähes poikkeuksetta 30-35ft( 9-11m) syvyydestä. Olemme kokeilleet myös paljon syvempää, mutta ilman suurempia tuloksia. Lohet ovat aina tulleet levyn takaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kausi kannattaa aloittaa näsijärvellä lokakuun toisella viikolla ja takila kannattaa ehdottomasti pitää vedossa sekä laskea noin kymmenen metrin syvyyteen.

Kauden avausreissu tehtiin työpäivän jälkeen, kun valoisaa aikaa riittää vielä klo 19 saakka. Ilma ei kuitenkaan ollut lämmin, vaan pikemminkin hyytävä. Foreca lupaili 3-4m/s tuulta, mutta tuulihan yltyikin 7-8m/s lukemiin. Kalakeli siis selvästi, ainoastaan pohjoistuuli ei ollut paras mahdollinen valitulle paikalle. Laskimme takilat 10-14m syvyyteen ja laitoimme sivuille hieman enemmän painotusta (60-100g). Pari ulointa sivuplaanaria olivat 10-20g painoilla. Uistelu keskitettiin Näsinselälle kyseisen päivän osalta, koska koljolle ajamiseen olisi tuhrautunut aikaa.

Olisiko kello ollut klo 17:00, kun ensimmäisen kerran räikkä parkaisi hennosti kauden 2015 osalta. Kala otti "pinkkiin kokeiluhuppuun", jota uitettiin uloimmassa plaanarissa. Hyvin ärsyttävän värinen pinkki on toiminut lokakuussa taimenelle sekä järvärille, joten hyödynsimme vuosien varrella kertynyttä tietoa. Alussa kala pisti hieman hanttiin ja "pelko" mittakalasta alkoi elää veneessä. Kala väsyhti kuitenkin hyvin nopeasti ja tuli lopuksi hyvin sukkelasti haaviin. Perinteinen nässyn järväri 55cm, joka lähti energisesti takaisin aaltoihin.

Kauden avauskala - pinkkiä Anchovy Specialia puraissut 55cm järväri

Pinkki protohuppu laitettiin veteen pian uudestaan ja noin 30min kuluttua tarkistimme vielä raksit loppuiltaa varten. Taas samassa vavassa tuntui jotain pientä räpiköintiä ja pian kala olikin pinnassa. Ihmettelimme, kun kala tuli suu auki peräaallossa, kunnes tajusimme sen olevan kuha. Olemme vielä saaneet kuhaa syksyllä, mutta emme kyllä aikaisemmin pintavedolla lokakuussa vedenlämmön ollessa alle 13- astetta. Kertoisiko tämän järven erittäin vahvasta kuhakannasta, vai kuinka?

Kuha pintavedolla alle 13- asteen vedestä

Päivän toivo oli ladattu iltahämärään, mutta tällä kertaa se ei tuottanut kuin pari pientä taimenta. Ensi viikolla otamme uuden yrityksen, mutta kylläpä tuntui hienolta olla vesillä rakkaalle kotijärvellä. Erityisesti syksyinen raksikalastus on se, jota venekuntamme odottaa aina "vesi kielellä". Luottamus tulevaan kauteen on vahva, sekä Näsijärven lohi- ja taimenkantaan. Paljon hyvää työtä on tehty järven eteen.

Seuraavana päivänä Niinisen Mikko teki saman tempun ja ampaisi vesille työpäivän jälkeen. Mikko oli kuunnellut tarkasti niksit koskien takikalastusta. Olin neuvonut, että takila 10m syvyyteen ja kuulan perään Flasheri pyörimään. Tämän yläpuolelle välilaukaisija ja salakka lyhyellä 3m vaparilla lähellä levyä. Klo 17:00 järvilohi lähti takilasta Näsinselällä ja juuri levyn perästä. Hyppyesityksen jälkeen haavissa lepäsi järvilohi 62cm/ 2.5kg. Hieno avaus kaudelle. Ottipelinä Anchovy Bullet Roll - Oliver Special.


Järvilohi 62cm - takilaviritys 10m ja levy kuulan perässä --> välilaukuri--> 3m vapari

Kireitä!